OpdrachtgeverAZ St-Jan, Brugge
Ontwerperarchus
Projectwaardeklasse 4
ProjectOncologisch Centrum, Brugge