detrac wil een vooraanstaand bouwbedrijf zijn dat zich engageert tegenover zijn klanten, zijn medewerkers en zijn omgeving.

Tegenover onze klanten :
- Wij leveren stipt en volgens de afspraken een kwalitatief hoogstaand project af.
- Wij wenden onze expertise en kennis ten volle ten gunste van onze klanten aan.
- Wij streven er voortdurend naar om onze werkmethodes te verbeteren en onze kwaliteit te verhogen.

Tegenover onze medewerkers :
- Wij belonen onze medewerkers gepast voor de bijdrage die zij leveren aan de onderneming.
- Wij bieden hen een boeiende en motiverende job aan waarbij eigen inbreng en open communicatie zeer belangrijk zijn.
- Wij organiseren opleiding en begeleiding zodat ze zich professioneel ten volle kunnen ontplooien.
- Wij streven naar een veilige en gezonde werkomgeving.

Tegenover onze omgeving :
- Wij opereren veilig en met respect voor de samenleving en het milieu.
- Wij voeren onze werkzaamheden uit in overeenstemming met de geldende ethische, professionele en juridische normen.